Niepoprawna pisownia

kraji

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

krajów

Poprawna pisownia, znaczenie: krajów to odmienione słowo kraj. Może odnosić się do kilku państw świata. Jednocześnie jest to także wyróżniany podziałem administracyjnym fragment danego państwa, np. Rosja wyróżnia u siebie dziewięć krajów.
Słowo krajów jest odmienione prawidłowo. Wywodzi się ono od rzeczownika rodzaju męskiego, zakończonego na literę j. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wyrazy tego rodzaju w dopełniaczu liczby mnogiej mają zawsze końcówkę -ów.

Przykłady poprawnej pisowni

Nigdy nie byłem w żadnym z syberyjskich krajów Rosji, ale chciałbym je pewnego dnia odwiedzić.
Podczas spotkania spodziewamy się obecności przedstawicieli osiemdziesięciu największych krajów świata.
Podczas międzyuniwersyteckich mistrzostw, przyjechali do nas koledzy z dwóch innych krajów.


Niepoprawna pisownia

krai

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

krajii

Niepoprawna pisownia