Poprawna pisownia

autoportret

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo autoportret należy zapisywać łącznie. Cząstka auto jest w nim przedrostkiem, dlatego powinna być zapisywana razem z drugą częścią wyrazu, który dookreśla.
Autoportret to portret własny, czyli obraz, na którym autor umieścił samego siebie. Może to być także fotografia lub rzeźba.

Przykłady poprawnej pisowni

Autoportret Rembrandta z 1668 roku przedstawia go jako wiekowego człowieka.
Jednym ze znanych obrazów Fałata jest Autoportret z paletą, znajdujący się w Muzeum Narodowym.
Chciałem namalować swój autoportret, ale za każdym razem coś mi się w nim nie podobało.


Niepoprawna pisownia

auto portret

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałtoportret

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

auto-portret

Niepoprawna pisownia