Niepoprawna pisownia

dłógi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długi

Poprawna pisownia, znaczenie: przymiotnik długi poprawnie zapisujemy przez literę u. Poprawną pisownię tego wyrazu można wytłumaczyć zasadą mówiącą, że literę u wykorzystujemy wówczas, kiedy nie ma uzasadnienia dla zapisania ó. Słowo to może mieć też historyczne znaczenie, związane z rozwojem języków słowiańskich, gdyż występuje w języku czeskim jako dlouhý.
Przymiotnik długi wskazuje, że coś ma znaczny wymiar wzdłuż. Może to na przykład oznaczać, że coś ciągnie się na znaczną odległość. Wraz można odnieść do wymiaru liniowego, zawartego od jednego do drugiego punktu. Określenie dotyczy także czasu i wskazuje, że coś trwa przez znaczny jego okres. Potocznie i żartobliwie mówi się tak o wysokim człowieku.

Przykłady poprawnej pisowni

Kiedy pojechaliśmy na wycieczkę do Zoo, odwiedziliśmy pawilon z gadami i płazami, gdzie znajdował się długi wąż.
Rodzice postanowili kupić na działkę bardzo długi przedłużacz, aby móc podłączyć do prądu podkaszarkę elektryczną.
Bardzo długo siedziałem w poczekalni, bo tego dnia do ortopedy przyszło wiele osób, w tym jedna po wypadku.


Niepoprawna pisownia

dugi

Niepoprawna pisownia