Niepoprawna pisownia

dłógi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

długi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dugi

Niepoprawna pisownia