Poprawna pisownia

Celsjusza

Poprawna pisownia, znaczenie: jedyną poprawną wersją zapisu omawianego terminu jest Celsjusza. Błędy w zapisie powyższego wyrazu wynikają najczęściej z niepoprawnej wymowy – stosunkowo często słyszy się określenia Celcjusz lub Celzjusz. Z kolei te właśnie pomyłki spowodowane są trudnością w wymowie dwóch spółgłosek bezdźwięcznych (l i s) bezpośrednio obok siebie, stąd zdarza nam się zmieniać brzmienie tego słowa, co oczywiście jest niepoprawne.
Celsjuszem nazywamy skalę służącą do mierzenia temperatury, która wywodzi się od nazwiska Andersa Celsjusza – szwedzkiego astronoma i fizyka, któremu zawdzięczamy jej opracowanie. Jednostką tej skali jest C.

Przykłady poprawnej pisowni

Najczęściej używane skale do mierzenia temperatury jest Celsjusz, Kelwin oraz Fahrenheit.
Koniecznie załóż kurtkę. Jest tylko piętnaście stopni Celsjusza.
Nie mogę się doczekać wyjazdu do Grecji. Obecnie temperatury sięgają tam trzydziestu pięciu stopni Celsjusza.


Niepoprawna pisownia

Celcjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Celzjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

celsjusza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Celdzjusza

Niepoprawna pisownia