Poprawna pisownia

sześćset

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo sześćset to jedyny prawidłowy zapis słowny liczby 600. Taka forma wynika z zasady, że w polszczyźnie nazwy liczb tworzymy, poprzez połączenie słowa oznaczającego ilość setek, w tym przypadku sześć oraz końcówki -set lub -sta, oznaczających, że mówimy właśnie o setkach. Warto jednak zauważyć, że w potocznej wymowie forma szejset jest dopuszczalna.
Sześćset to liczebnik, który oznacza liczbę 600, czyli sześć setek. Odnosi się do liczby jednostek danego rodzaju.

Przykłady poprawnej pisowni

W tym stadzie jest ponad sześćset owiec, dlatego muszą być pilnowane przez kilku juhasów i psy.
Musiałem zapłacić sześćset złotych kary za to, że wczoraj jechaliście tramwajem bez biletów.
Uważaj trochę, ten płaszcz kosztował ponad sześćset złotych, więc nie chciałabym go zniszczyć!


Niepoprawna pisownia

szejset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeźćset

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześet

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

szeiset

Niepoprawna pisownia