Niepoprawna pisownia

kóska

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kózka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kuzka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kuska

Niepoprawna pisownia