Niepoprawna pisownia

niewyśle

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wyśle

Poprawna pisownia