Obie formy są poprawne, zależą jednak od kontekstu zdania. Nie należy jednak stosować ich wymiennie! Zapoznaj się definicjami i przykładami poniżej i na tej podstawie zadecyduj, która pisownia będzie odpowiednia w Twoim przypadku.

Poprawna pisownia

kłóci

Poprawna pisownia, znaczenie (kłócić): doprowadzać do kłótni, niezgody; kłócić się.

Przykłady poprawnej pisowni

Marek znowu kłóci się ze swoją żoną, ostatnio im się nie układa.
Pokłóciliśmy się o drobnostkę.


Poprawna pisownia

kłuci

Poprawna pisownia, znaczenie (kłuć): przebijać czymś ostro zakończonym, ranić przez ukłucie, ostro boleć.

Przykłady poprawnej pisowni

Ludzie nie lubią być kłuci, dlatego często unikają okresowych badań krwi.
Ukłucie może spowodować wystąpienie krwawienia.