Niepoprawna pisownia

ciongnięcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ciągnięcie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ciongniencie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ciągniencie

Niepoprawna pisownia