Poprawna pisownia

wtedy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

w tedy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ftedy

Niepoprawna pisownia