Poprawna pisownia

wtedy

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zaimek przysłowny, który odnosi się do pewnego czasu – najczęściej w przeszłości, ale także w przyszłości – o którym mowa w zdaniu. Zaimek ten również dotyczy sytuacji, której zajście zależne jest od spełnienia pewnego warunku. Inaczej: w tym czasie, w owym czasie, natenczas, podówczas.
Jedyną prawidłową formą zapisu zwrotu wtedy jest pisownia łączna. Błędy w jego zapisie mogą wynikać z tego, że wiele zaimków lub wyrażeń przyimkowych o bardzo podobnym znaczeniu może być zapisywanych oddzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Jeśli posprzątasz swój pokój i wyniesiesz śmieci, to wtedy możemy porozmawiać o Twoim wieczornym wyjściu.
Nie pamiętasz? To było wtedy, kiedy dosłownie przez chwilę spotykałaś się z Piotrkiem.
Jedynym, co się wtedy dla mnie liczyło, była dobra zabawa.


Niepoprawna pisownia

w tedy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ftedy

Niepoprawna pisownia