Poprawna pisownia

korupcja

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej przekupstwo, łapownictwo, łapówkarstwo – otrzymanie bądź żądanie otrzymania korzyści finansowych w zamian za naruszenie prawa lub wykonanie określonych czynności urzędowych.


Niepoprawna pisownia

korópcja

Niepoprawna pisownia