Poprawna pisownia

Przemek

Poprawna pisownia, znaczenie: Przemek to zdrobnienia męskiego imienia Przemysław. Istnieje ono w naszym kraju już od XIII wieku i można je uznać za rdzennie słowiańskie (występuje również między innymi w Czechach). Jedna z teorii wywodzi je od staropolskich słów przem, przemy, czyli prosty, otwarty, szczery. Druga utożsamia je z imieniem Przemysł, które zostało błędnie uznane za posiadające końcówkę -sław, popularną w polszczyźnie, dlatego zostało zmienione za pomocą jej dodania do oryginału.
Przemek, jak również Przemysław, należy zawsze zapisywać przez rz. Wyjaśnia to ogólna reguła języka polskiego, która mówią, iż po spółgłoskach takich jak b, d, g, ch, j, k, p, t, w zawsze należy używać dwuznaku rz.

Przykłady poprawnej pisowni

To nie ja potłukłem ulubiony wazon cioci, tylko Przemek! Zapytaj go mamo, na pewno kiedyś się przyzna.
Tydzień temu Przemek skończył siedem lat, z czego jest bardzo dumny i uważa się za niemal dorosłego.
Przemek przyjechał do nas wczoraj ze swoją nową dziewczyną, Lidką, abyśmy mogli wspólnie spędzić wieczór.


Niepoprawna pisownia

Pszemek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

Pżemek

Niepoprawna pisownia