Słowo to jest bardzo ważne w języku polskim i pełni w nim wiele istotnych funkcji, a od nich zależy jego znacznie, a także i poprawna pisownia w tym przypadku z cząstką –bym, –byś, –by, –byśmy, –byście.
Cząstki –bym, –byś, –by, –byśmy, –byście zgodnie z regułą ortograficzną piszemy łącznie z większością spójników. Do nich zaliczamy również słowo to, które jest spójnikiem synonimicznym. W tej sytuacji, gdy to pełni rolę spójnika, wyraz toby piszemy łącznie.
Ale wyraz to pełni też rolę zaimka wskazującego. W tym przypadku wyrażenie to by napiszemy rozdzielnie. Podobnie ma się sprawa w przypadku partykuły.

Poprawna pisownia

to by

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Wojtek to by chętnie zjadł ciasto, gdyby nie tylko mógł i nie był na diecie.
Karolina to by chciała pojechać na wakacje do babci, ale nie pojedzie, bo nie mamy na podróż pieniędzy.
To by się nawet i dało wykonać, ale Karolina musiałaby mi zainstalować odpowiednie oprogramowanie w komputerze.
To by mi się przydało.


Poprawna pisownia

toby

Poprawna pisownia, spójnik to z cząstką by.

Przykłady poprawnej pisowni

Żeby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała.
Gdyby Kaśka tak nie rozrabiała, toby nie dostała nagany z zachowania.
W założeniu, gdyby odbyły się wcześniejsze zbiory malin, toby większość owoców nie zgniła.
Gdybyś pilnie i systematycznie się uczył, toby twoja końcowa ocena w szkole była znacznie wyższa.
Gdyby chciał, toby tam pojechał.