Poprawna pisownia

młode

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

muode

Niepoprawna pisownia