Poprawna pisownia

nie gorszy

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nie gorszy należy zapisywać oddzielnie. Wynika to z zasady, że nie z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym trzeba zapisywać oddzielnie. Wyraz gorszy jest stopniem wyższym przymiotnika zły.
Nie gorszy oznacza przedmiot lub osobę, która jest porównywalna lub lepsza od inne osoby czy przedmiotu.

Przykłady poprawnej pisowni

Ten ostatni film twojego ulubionego reżysera był nie gorszy od trzech wcześniejszych.
Gdyby wiedziała, że ten weekend będzie nie gorszy od poprzedniego, wybrałaby się nad morze.
Ten samochód jest nie gorszy od poprzedniego, a nawet powiem, że lepiej się nim jeździ.


Niepoprawna pisownia

niegorszy

Niepoprawna pisownia