Niepoprawna pisownia

Pszemek

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Przemek

Poprawna pisownia, znaczenie: w imieniu Przemek zawsze należy zapisywać rz. Zgodnie z zasadami języka polskiego, po spółgłoskach takich jak b, p, d, t, g, k, ch, j, w zawsze należy umieszczać rz.
Przemek to zdrobniała wersja imienia męskiego Przemysław. Po raz pierwszy zostało odnotowane w Polsce w XIII wieku. Istnieją dwa domniemane jego źródła: jednym jest imię Przemysł, które błędnie uznano za kończące się na popularne w polszczyźnie -sław, zamiast rzadziej spotykane -mysł. Inna teoria mówi, iż pochodzi ono od słowa przem, przemy, czyli szczery, otwarty, prosty.

Przykłady poprawnej pisowni

Przemek zapomniał dzisiaj stroju sportowego na lekcję w-f, dlatego musiał ćwiczyć w swoich najlepszych dżinsach.
Wczoraj Przemek powiedział mi, że zamierza ożenić się w czerwcu ze swoją dotychczasową dziewczyną.
Gdyby Przemek nie spóźnił się na rodzinną kolację, na pewno atmosfera byłaby znacznie lepsza.


Niepoprawna pisownia

Pżemek

Niepoprawna pisownia