Niepoprawna pisownia

kóruj się

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kuruj się

Poprawna pisownia