Poprawna pisownia

przenigdy

Poprawna pisownia, znaczenie: przenigdy to stanowcze podkreślenie zaimka przysłownego przeczącego nigdy. Inaczej: absolutnie nigdy, zupełnie nigdy, wcale. Jest to zwrot emocjonalny, mającym wydźwięk ekspresywny i emocjonalny. W języku polskim obowiązuje zasada, mówiąca, że połączenie partykuły prze i zaimków zapisujemy łącznie, zwłaszcza w tego typu nacechowanych emocjonalnie wyrażeniach.

Przykłady poprawnej pisowni

Przenigdy Ci nie powiem, o czym z nim wtedy rozmawiałam, to zbyt osobiste.
Obiecałam sobie, że przenigdy nie pójdę w ślady swoich rodziców.
Po kolejnym burzliwym rozstaniu przyrzekłam, że przenigdy już do niego nie wrócę.


Niepoprawna pisownia

prze nigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prze-nigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszenigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

psze nigdy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżenigdy

Niepoprawna pisownia