Niepoprawna pisownia

kópóje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kupuje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kópuje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kupóje

Niepoprawna pisownia