Poprawna pisownia

przecież

Poprawna pisownia, znaczenie: przecież jest partykułą, która ma na celu nawiązywać do danej sytuacji lub wypowiedzi podważając jej słuszność bądź prawdziwość, poprzez wprowadzenie uzasadnienia bądź usprawiedliwienia o charakterze ekspresywnym. Poprawny zapis przez ż na końcu wyrazu wynika z zasady ortograficznej, mówiącej o tym, że pojawienie się samogłoski tuż przed tą spółgłoską wymusza użycie właśnie ż (w formie końcówki np. -aż, -iż, -eż). Do synonimów słowa przecież zaliczamy: toć, toż i przestarzałe słowo przecie.

Przykłady poprawnej pisowni

Czemu jeszcze nie śpisz? Przecież dochodzi już druga w nocy, znowu jutro zaśpisz do szkoły!
Co z tego, że kończy nam się gaz? Przecież mam jeszcze pół baku benzyny, spokojnie dojedziemy do stacji benzynowej.
Przecież w tym strajku w ogóle nie chodzi o jakość edukacji, nauczyciele domagają się wyłącznie podwyżek pensji!


Niepoprawna pisownia

przecierz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przeciesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszecież

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżecież

Niepoprawna pisownia