Poprawna pisownia

haruje

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo haruje gramatycznie jest czasownikiem. W języku polskim używane jest w mowie potocznej i znaczy ciężko pracować.
Według Słownika etymologicznego języka polskiego Aleksandra Brücknera, haruje ma swoje korzenie w okrzyku masztalerzy na konie, czyli: haru! haru!. Jest to zapożyczenie, które etymologiczny początek ma w języku niemieckim w wykrzyknieniu herum!
Zgodnie z regułą ortograficzną, w wyrazach obcego pochodzenia występuje wyłącznie h. Ponadto na początku, w wykrzyknieniach piszemy również literę h. Zapis u otwartego na końcu wyrazu wynika z występowania w nim końcówki -uje.

Przykłady poprawnej pisowni

Haruje całe życie i co z tego miał oprócz bólu pleców?
Magdalena haruje w ogródku od rana do nocy, ponieważ chce mieć swój własny warzywniak.
Szef kazał ci harować po godzinach – to zażądaj od niego dodatkowych pieniędzy!


Niepoprawna pisownia

charuje

Niepoprawna pisownia