Niepoprawna pisownia

Kopenchaga

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

Kopenhaga

Poprawna pisownia, znaczenie: nazwa miasta, będącego stolicą Danii.