Jedyną dopuszczoną przez językoznawców do użytku formą omawianego wyrażenia jest: potrzebować czegoś. Należy zapamiętać, że czasownik potrzebować zawsze będzie łączył się z odmienioną w dopełniaczu (a nie w bierniku) formą rzeczownika.
Warto zwrócić również uwagę, że powyższa zasada będzie obowiązywała bez względu na zaznaczoną w zdaniu osobę (potrzebuję czegoś, potrzebujesz czegoś, potrzebują czegoś) i czas (potrzebuję czegoś, potrzebował czegoś, będą potrzebowali czegoś).

Niepoprawna pisownia

potrzebować coś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potrzebować czegoś

Wyłączna poprawna pisownia, ponieważ czasownik potrzebować wymaga dopełniacza (kogo? czego?).

Przykłady poprawnej pisowni

Obiecała, że jeśli tylko będzie potrzebować czegoś ode mnie lub kogokolwiek z naszych znajomych, to da mi znać.
Każdy z nas przeżywa żałobę w nieco inny sposób i może potrzebować czegoś zupełnie innego.
To był ciężki dzień – wieczorem do picia będę potrzebować czegoś mocniejszego niż sok.