Niepoprawna pisownia

cuhnąłeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

cuchnąłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

cuchnołeś

Niepoprawna pisownia