Niepoprawna pisownia

dzienki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dzięki

Poprawna pisownia, znaczenie: dzięki jest rzeczownikiem o rodzaju niemęskoosobowym i liczbie mnogiej i przypadku mianownik lub biernik. Jego znaczenie potoczne jest zbliżone do słów takich jak dziękujemy albo dziękuję i wyraża się w ten sposób podziękowanie komuś za coś. Funkcjonować może także jako przyimek, w tej sytuacji łączy się z rzeczownikiem w celowniku wyrażając przyczynę czegoś – służy do zakomunikowania, iż dana czynność ma miejsce z niezbędną pomocną osoby lub rzeczy opisanych przez wyrażenie za przyimkiem.
Wyłączną poprawną pisownią jest ta przez ę (pisownia przez en to zawsze błąd językowy!). Zgodnie z publikacjami Aleksandra Brucknera (historyka literatury i kultury polskiej) pozostałe języki słowiańskie w ogóle nie posiadają zbitki głosek , stąd przyjąć musimy, że Polacy w toku ewolucji języka polskiego sami wykształcili taką głoskę. Poprawny zapis wynika w związku z tym z etymologii słowa (jego oryginalnej, historycznej pisowni).

Przykłady poprawnej pisowni

Pomogłam mu odrobić całą pracę domową, a on nie powiedział nawet żadnego dzięki.
Dzięki, nie spodziewałem się, że pomoc będzie mi potrzebna, ale Twoja była dla mnie wręcz nieoceniona.
Dzięki temu, że wnikliwie opracowaliśmy plan naszej podróży nagłe załamanie pogody nie było dla nas problemem.


Niepoprawna pisownia

dzieki

Niepoprawna pisownia