Niepoprawna pisownia

konstytusja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

konstytucja

Poprawna pisownia, znaczenie: inaczej ustawa zasadnicza – akt prawny o najwyższej mocy prawnej w systemie źródeł prawa w państwie.


Niepoprawna pisownia

konstytócja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

konztytucja

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kąstytucja

Niepoprawna pisownia