Mimo, że oba przedstawione niżej wyrażenia są poprawne i funkcjonują powszechnie w języku polskim należy pamiętać, że ich znaczenia są zupełnie różne, w związku z czym wymienne stosowanie wiąże się z popełnieniem błędy językowego. Aby uniknąć takich sytuacji zapoznaj się z definicjami i przykładami użycia obu wyrażeń w zdaniach, a w razie problemów ze zrozumieniem pamiętaj, że możesz zadać naszej redakcji pytanie – skorzystaj w tym celu z sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

bowiem

Poprawna pisownia, znaczenie: bowiem jest to spójnik, którego zadaniem jest przyłączenie zdania, które zawiera przyczynę, wyjaśnienie lub też uzasadnienie zdania poprzedniego. Najczęściej w wypowiedziach umieszczamy go w pierwszym wyrazie zdania przyłączanego, czasami na początku zdania podrzędnego, a także niekiedy po grupie wyrazów rozpoczynających zdanie przyłączane – należy wówczas pamiętać, że nie należy rozdzielać czasownika zwrotnego od zaimka się. Należy również zwrócić uwagę, iż spójnik ten nie powinien być pierwszym wyrazem w zdaniu. Co więcej, językoznawcy zalecają, by unikać go w języku mówionym, stosując wyłącznie w języku pisanym.

Przykłady poprawnej pisowni

Spodziewaliśmy się, że ten zawodnik nie zagra dziś najlepiej, bowiem jeszcze kilka dni temu był porządnie przeziębiony.
Dla mojej babci opieka nad niemowlęciem to żadna nowość, odchowała bowiem pięcioro dzieci i dziewięcioro wnuków.
Cieszyłam się ze zmiany trasy tego autobusu, teraz bowiem podwozi mnie niemal pod drzwi domu.


Poprawna pisownia

bo wiem

Poprawna pisownia, znaczenie: bo wiem z kolei to konstrukcja składająca się ze spójnika bo (który w wypowiedziach wprowadza zdanie podrzędne, wyrażające przyczynę lub możliwy skutek lub też łączy dwa zdania czy części zdań, jednocześnie rozwijając pierwsze wypowiedzenie lub wyjaśniając drugie) oraz odmienionego w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasownika wiedzieć, który oznacza: mieć wiedzę na jakiś temat, mieć świadomość prawdziwości czegoś.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie planuję jutro wychodzić z domu, bo wiem, że ma być zimno i deszczowo.
Nigdy nie prowadziłam samochodu pod wpływem alkoholu, bo wiem, jak fatalnie może to się skończyć.
Na imieniny kupię jej storczyka, bo wiem, jak bardzo lubi ten gatunek roślin.


Niepoprawna pisownia

bowjem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bo wjem

Niepoprawna pisownia