Obie przedstawione poniżej formy są poprawne, jednak ze względu na zupełnie różne znaczenia niedopuszczalnie jest ich zamienne stosowanie – należy poznać znaczenie każdego ze słów i na podstawie tej wiedzy wybrać to, które pasuje do kontekstu zdania. W zapamiętaniu poprawnej pisowni, jak i różnic pomiędzy nimi pomocne będą opracowane przez naszą redakcję przykłady użycia obu wyrażeń w zdaniach. Przypominamy także o możliwości zadawania nam pytań językowych w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

gramów

Poprawna pisownia, znaczenie: gramów to odmieniony w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczownik gram. Terminem tym określamy jednostkę miary – masy – równą jednej tysięcznej kilograma.
Uwaga! Należy zwrócić uwagę na fakt, że to właśnie forma gramów jest jedyną poprawną postacią rzeczownika gram odmienioną w dopełniaczu liczby mnogiej. Stosowanie zamiennie form gramów i gram jest niedopuszczalne.

Przykłady poprawnej pisowni

Podczas rutynowej kontroli drogowej policjanci znaleźli w samochodzie pięć gramów marihuany.
Nasza córeczka waży trzy tysiące dwieście gramów i mierzy pięćdziesiąt osiem centymetrów.
Niektórzy wierzą, iż ludzka dusza waży dwadzieścia jeden gramów.


Poprawna pisownia

gramy

Poprawna pisownia, znaczenie: gramy to wyraz, który może pełnić w zdaniach funkcję dwóch różnych części mowy. Gramy to rzeczownik gram odmieniony w mianowniku liczby mnogiej, ale wygląda tak również czasownik grać, odmieniony w pierwszej osobie liczby mnogiej, w czasie teraźniejszym. Grać to inaczej: być włączonym, być aktorem, odgrywającym jakąś postać w filmie lub też w przedstawieniu, wydawać dźwięki, brać udział w jakiejś grze.

Przykłady poprawnej pisowni

Jutro wieczorem gramy z kolegami w koszykówkę, czy masz ochotę do nas dołączyć?
Mamo, posłuchaj melodii, którą gramy z Tomkiem na cztery ręce!
Zatrzymany spędził noc w areszcie ze względu na dwa gramy narkotyku, które przy nim znaleziono.
Trzy gramy to bardzo duża dawka dla tego leku, nie powinnaś jej stosować bez konsultacji z lekarzem.