Niepoprawna pisownia

dotyhczas

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dotychczas

Poprawna pisownia, znaczenie: do tego momentu, do tej pory i do chwili obecnej. Dotychczas to przysłówek nieodmienny, którego się nie stopniuje. Wybrane synonimy to między innymi: dotąd i do tej pory.


Niepoprawna pisownia

dotychczaz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tychczas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do tych czas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dotych czas

Niepoprawna pisownia