Niepoprawna pisownia

kondroli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kontroli

Poprawna pisownia