Niepoprawna pisownia

nieuwzglendnieni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieuwzględnieni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie uwzględnieni

Niepoprawna pisownia