Niepoprawna pisownia

charówka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

harówka

Poprawna pisownia, znaczenie: harówka to rzeczownik, za pomocą którego określamy wyjątkowo ciężką i wyczerpującą pracę, trud, znój.
Termin ten utworzony został od czasownika harować, którego korzenie sięgają aż do XVI wieku. Wówczas w stosunku do koni używano okrzyku haru! haru!, natomiast wyrażenie szkapy harują miało za zadanie przekazać informację, iż konie przygotowują się do biegu. Zapis rzeczownika harówka jest zatem umotywowany historycznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Wraz z początkiem jesieni turystów ubyło i skończyła się największa harówka.
Wieloletnia harówka sprawiła, że jej plecy się przygarbiły, a twarz została przeorana zmarszczkami.
Nawet nie rozważaj pracy tam, to prawdziwa harówka!


Niepoprawna pisownia

haruwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

charuwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

harófka

Niepoprawna pisownia