Niepoprawna pisownia

komónia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

komunia

Poprawna pisownia, znaczenie: komunia to jedna z kilku nazw, jakich można użyć do określenia społeczności chrześcijańskiej. Jednocześnie jest to spożywanie hostii podczas liturgii oraz moment w czasie mszy, w którym jest ona rozdawana wiernym. Tę samą nazwę nosi jeden z sakramentów.
Słowo to wywodzi się od łacińskiego określenia communio. W języku polskim obowiązuje zasada, że słowa zapożyczone zapisuje się w zgodzie z ich oryginałem, dlatego w rzeczowniku komunia zawsze musi pojawiać się u.

Przykłady poprawnej pisowni

Komunia to sakrament, który występuje nie tylko w liturgii katolickiej, ale również w innych.
Moja córka zawsze chodzi do spowiedzi i przyjmuje komunię podczas niedzielnej mszy.
Pierwsza Komunia Święta była ogromnym wydarzeniem dla moich bliźniaków, Jasia i Marysi.


Niepoprawna pisownia

komunja

Niepoprawna pisownia