Niepoprawna pisownia

oprużnia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

opróżnia

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz ten to odmieniona w trzeciej osobie liczby pojedynczej i w czasie teraźniejszym forma czasownika opróżniać. Jego znaczenie to: czynić coś pustym, usuwać coś z czegoś.
Niestety, wśród zasad pisowni polskiej nie znajdziemy żadnej reguły, która mogłaby jednoznacznie uzasadnić pisownię powyższego sformułowania. Należy zatem przyjąć, że piszemy go przez ó niewymienne oraz przez ż, a w razie jakichkolwiek wątpliwości co do jego pisowni, warto sprawdzić ją w słowniku ortograficznym.

Przykłady poprawnej pisowni

Obaj z zapartym tchem śledzili jak oczko wodne się opróżnia i czekali co znajdzie się na jego dnie.
Moim zdaniem śmieciarka opróżnia nasze kontenery zdecydowanie zbyt rzadko.
Czy widziałaś, że Paweł wreszcie opróżnia kartony pełne swoich starych zabawek?


Niepoprawna pisownia

oprórznia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

oprurznia

Niepoprawna pisownia