Poprawna pisownia

rzekł

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rzekł należy zapisywać przez rz. Wywodzi się on od prasłowiańskiego czasownika *rekti, oznaczającego mówić, wypowiadać się. Ze względu na swoje pochodzenie, z czasem jego pisownia ukształtowała się jako rzec (bezokolicznik), a w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego w formie męskoosobowej: rzekł.
Rzekł to synonim słów takich jak powiedział, mówił, wypowiedział się, stwierdził. Zazwyczaj używane w książkach, rzadko w mowie potocznej.

Przykłady poprawnej pisowni

Tomasz rzekł jej kilka słów o swojej rodzinie, ale nie chciał zbyt wiele o nich opowiadać w tamtej chwili.
Gdybyś rzekł mi coś więcej, byłoby mi znacznie łatwiej ocenić sytuację i pomóc ci w rozwiązaniu problemu.
Wczoraj Antoni po raz pierwszy od czterech lat rzekł coś na temat swojej przedwcześnie zmarłej żony.


Niepoprawna pisownia

żekł

Niepoprawna pisownia