Niepoprawna pisownia

intęcje

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

intencje

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo intencje należy zapisywać przez en. Jest to wyraz zapożyczony z języka łacińskiego (intentio), w którym pozostawiono oryginalną pisownię.
Intencje to motyw działania, zamiar, plan. To świadomie podjęta decyzja, mówiąca, że chcemy coś konkretnego zrobić.

Przykłady poprawnej pisowni

Miał dobre intencje, ale jak zawsze nie wyszło, przez co cała rodzina była na niego zła.
Dobre intencje to jeszcze nie wszystko. Musisz być jeszcze dobrze przygotowany do działania.
Miał złe intencje, co dało się wyczuć już od pierwszej chwili spotkania, więc czym prędzej je zakończyła.