Niepoprawna pisownia

co powież

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

co powiesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

copowiesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

co powierz

Niepoprawna pisownia