Niepoprawna pisownia

kołnieżyk

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kołnierzyk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kołnieszyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kounierzyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kołnierzyg

Niepoprawna pisownia