Niepoprawna pisownia

chrzestnica

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

chrześnica

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo chrześnica oznacza córkę chrzestną danej osoby. Jest to pojęcie związane z rytuałami i obrzędami chrześcijańskimi.
Chrześnica to jedyny poprawny zapis tego słowa. Powstało ono z połączenia końcówki osobowej -nica ze słowem chrzest, jednak znacznie łatwiejsza wymowa oparta jest o wykorzystanie ś w tym słowie. W efekcie ś zostało utrwalone również w piśmie, dając początek wyrazowi chrześnica.

Przykłady poprawnej pisowni

Chrześnica Adama będzie miała w tym roku wesele, na które wszyscy w rodzinie już się cieszą.
Moja chrześnica to na razie mała dziewczynka, więc mam z nią nieco słaby kontakt.
Młodsza chrześnica Doroty ma na imię Agnieszka i w tym roku skończy dwanaście lat.


Niepoprawna pisownia

krześnica

Niepoprawna pisownia