Niepoprawna pisownia

spowalnienie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

spowolnienie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zpowolnienie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z powolnienie

Niepoprawna pisownia