Niepoprawna pisownia

klenski

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

klęski

Poprawna pisownia