Niepoprawna pisownia

dażyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

darzyć

Poprawna pisownia, znaczenie: darzyć jest czasownikiem przechodnim – posiadającym stronę czynną i bierną. Jest synonimem wyrażającym posiadanie konkretnego uczucia do kogoś lub czegoś. Darzyć oznacza też samo przekonanie o takim uczuciu. Etymologicznie wyraz darzyć oznacza obdarowywać kogoś czymś. Słowo pochodzi od języka prasłowiańskiego (język SCS), powstało na bazie wyrazu *darъ czyli dar.
Czasownik darzyć pochodzi więc bezpośrednio od rzeczownika dar. W takiej sytuacji w pisowni rz jest poprawne, ponieważ rz wymienia się na r.

Przykłady poprawnej pisowni

Ja nie darzę Marioli sympatią? A kto tak śmie twierdzić?
Nigdy nie darzyłam wielką miłością chemii, a teraz jestem farmaceutką!
Wojtku, ja doskonale wiem, jakim uczuciem darzysz swoją koleżankę z klasy, ale wyluzuj z tym trochę.