Niepoprawna pisownia

niejakoś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie jakoś

Poprawna pisownia