Niepoprawna pisownia

za okrąglić

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaokrąglić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zaokronglić

Niepoprawna pisownia