Niepoprawna pisownia

zaniedługo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

za niedługo

Poprawna pisownia, znaczenie: za niedługo to wyrażenie, które opisuje, że jakaś czynność zostanie wykonana albo wydarzenie będzie miało miejsce w ciągu krótkiego czasu.
Określenie za niedługo jest wyrażeniem przysłówkowym. Zostało zbudowane z przyimka za oraz przysłówka niedługo. Zgodnie z zasadami polszczyzny, wyrażenia przysłówkowe tego typu zawsze zapisujemy rozdzielnie.
Należy podkreślić, że pisownia za niedługo jest akceptowana na prawach wyjątku, zalecamy użycie formy niedługo lub niezadługo – obie o takim samym znaczeniu: wkrótce, niebawem. Pomimo, iż przyimki przyłączające przysłówek są znane polszczyźnie, to jednak przyimek za nie wykazuje takich własności. Warto zauważyć, że niektóre słowniki, w tym na przykład WSPP PWN wyd. 2004 uznają formę za niedługo za niepoprawną.

Przykłady poprawnej pisowni

Muszę się pospieszyć z pakowaniem, bo za niedługo będę mieć pociąg do Norymbergi.
Grażyna i Marek przyjdą do nas o piętnastej, więc za niedługo będę musiała zacząć gotować obiad.
Rano był u ciebie Radek, za niedługo przyjdzie Krzysiek. Nie za często odwiedzają cię koledzy?


Niepoprawna pisownia

za nie długo

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zanie długo

Niepoprawna pisownia