Niepoprawna pisownia

kilku krotna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

kilkukrotna

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

kilkakrotna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kilku-krotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka-krotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilkókrotna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kilka krotna

Niepoprawna pisownia