Niepoprawna pisownia

nieprzemęczać

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie przemęczać

Poprawna pisownia