Poprawna pisownia

kęsy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kęzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kenzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kensy

Niepoprawna pisownia