Współcześni językoznawcy dopuszczają do użytku zarówno formę milenium, jak i millenium, choć warto zwrócić uwagę na fakt, że co do prawidłowości drugiej z nich nie wszyscy są zgodni. Z pewnością zezwala się również na stosowanie trzeciej wersji, a mianowicie millennium.
Omawiane wyrażenie zostało zapożyczone z języka łacińskiego, w którym występował rzeczownik millennium, oznaczający tysiąclecie – zostało ono przejęte przez Polaków wraz ze znaczeniem, a poszczególne wersje jego zapisu symbolizują kolejne etapy spolszczenia go.

Poprawna pisownia

milenium

Poprawna pisownia, forma rekomendowana.

Przykłady poprawnej pisowni

Mija kolejne milenium, a ludzie dalej nie nauczyli się bezinteresownej pomocy drugiej osobie.
Wchodząc w nowe milenium, pamiętajmy błędy ludzi, którzy żyli przed nami i nie popełnijmy ich ponownie.
Oby to nowe milenium było dla ludzkości bardziej pomyślne niż poprzednie.


Poprawna pisownia

millenium

Poprawna pisownia, forma poprawna, choć niezalecana.

Przykłady poprawnej pisowni

Wioska ta istnieje na mapie Polski już niemal od millenium.
Pierwsze millenium chrześcijaństwa w Polsce nie było proste, oby w kolejnym ludzie byli bardziej otwarci na Ewangelię – powiedział biskup.
Miasto, którego los ściśle przeplatał się z historią całej Polski, obchodzi millenium istnienia.


Poprawna pisownia

millennium

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

millenjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

milenjum

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

millenióm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

milenióm

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

millennióm

Niepoprawna pisownia