Poprawna pisownia

rząd

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo rząd należy zapisywać, używając w tym celu d na końcu. Pomimo iż słowo to wypowiada się, ubezdźwięczniając je na końcu i używają t, jest zapisywane przez dźwięczne d, co można wyjaśnić za pomocą jego odmiany. W innych przypadkach od mianownika d jest wyraźnie słyszalne w tym słowie, np. rządu. Również w słowach pokrewnych występuje d, np. Rządzić.
Warto także zauważyć, że pisownia rdzenia rząd (a także samodzielnego słowa) uwarunkowana jest jego pochodzeniem od starosłowiańskiego *rędъ. Pierwotny zapis i głoski wykorzystywane w tym słowie przyczyniły się do dzisiejszej pisowni.
Wyraz rząd posiada dwa najważniejsze znaczenia. Pierwsze z nich dotyczy grupy osób, która wspólnie sprawuje władzę w danym kraju. Drugie odnosi się do odpowiedniego uporządkowania rzeczy, które znajdują się w jednej linii, obok siebie.

Przykłady poprawnej pisowni

Kasia ustawiła zabawki w jeden, równy rząd, ale jej brat szybko poprzestawiał je w inne miejsca.
Uważam, że nasz rząd mógłby się bardziej postarać i w końcu zrobić coś więcej dla ludzi.
Każdy rząd ma swoje dobre i złe strony, dlatego trudno mi ocenić, który jest najlepszy.


Niepoprawna pisownia

rząt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żąt

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żąd

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzond

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żond

Niepoprawna pisownia